Izvori finansiranja izborne kampanje 2012

Izvori finansiranja izbornih kampanja

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti iz 2011 daje mogućnost da se izborna kampanja finansira iz javnih i i iz privatnih izvora.

U dopuÅ”tene privatne izvore za finansiranje ovih aktivnosti spadaju sva ona sredstva koja politički subjekti i inače smeju da prikupljaju u okviru svog redovnog finansiranja ā€“ članarine, prilozi fizičkih i pravnih lica, pokloni u vidu stvari, besplatnog rada ili netržiÅ”nih popusta, prihodi od imovine (npr. kamate na dopozite, kirije od izdavanja nekretnina) zaostavÅ”tine i legati. Takođe, Zakon govori i o kreditima banaka i drugih finansijskih organizacija kao o dopuÅ”tenom izvoru finansiranja.

Za finansiranje svake izborne kampanje otvara se poseban račun koji ne sme da se koristi u druge svrhe. Konkretno, u 2012. politički subjekt koji učestvuje na parlamentarnim, predsedničkim, pokrajinskim i lokalnim izborima moraće da otvori poseban račun za finansiranje svake kampanje (i za svaki grad i opÅ”tinu, a u Vojvodini i za svaku izbornu jedinicu po većinskom principu). Zakon ne propisuje obavezu objavljivanja posebnog računa za finansiranje kampanje…