Dogovor o izbornim uslovima ne reŔava sve probleme

Politički dogovor dve vladajuće i sedam opozicionih političkih stranaka i predsednika Narodne skupÅ”tine predviđa neke mere koje mogu da povećavaju integritet izbornog procesa i ravnopravnost učesnika izbora, ali mnoge probleme uopÅ”te ne dotiče ili ih samo prividno reÅ”ava. Povrh toga, deo dogovora o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i uspostavljanju ā€žKontrolnog telaā€œ predstavlja krÅ”enje Ustava i zakona. 

Kada je reč o finansiranju izborne kampanje i sprečavanju zloupotreba javnih resursa ta poboljÅ”anja su minimalna ā€“ ne samo da se ne reÅ”avaju svi problemi koji su već dobro poznati u domaćoj javnosti, već nema naznaka da će biti preduzete mere za postupanje po svim preporukama koje je Srbija dobila od ODIHR nakon parlamentarnih izbora 2020. i 2016. i predsedničkih iz 2017.

Predloženo je povećanje budžetskih sredstava koja će deliti učesnici izbora na jednake delove (30% umesto 20% ukupnog iznosa). Nisu predviđena dodatna pravila za razvrstavanje troÅ”kova kampanje između viÅ”e izbora koji će i ovaj put biti održani istovremeno. Planira se uvođenje obaveze podnoÅ”enja preliminarnih izveÅ”taja o troÅ”kovima kampanje, pet dana pred izbore. Ta mera će uticati na povećanje transparentnosti jedino ako stranke budu objavljivale i ugovorene obaveze, a ne samo ono Å”to je do tada već plaćeno, jer se u praksi oko 90% troÅ”kova plaća posle tog datuma.

Korisnu novinu predstavlja objavljivanje cenovnika medija za oglaÅ”avanje u kampanji, ali bi trebalo precizirati pravila kada je reč o popustima, odloženom plaćanju i plaćanju oglasa preko marketinÅ”kih agencija. Nova pravila o zabrani medijskog prenoÅ”enja pojedinih aktivnosti javnih funkcionera (svečana otvaranja infrastrukturnih objekata) su potpuno neadekvatna ā€“ umesto postavljanja zabrana za medije, treba ograničiti promotivne aktivnosti javnih funkcionera u kampanji, takva ograničenja treba da važe i za druge funkcionere, a ne samo one koji su na izbornoj listi i svakako treba da važe tokom cele kampanje, a ne samo deset dana pred izbore.

Sa stanoviÅ”ta vladavine prava je glavni problem to Å”to se međustranačkim sporazumom predviđaju obaveze za državne organe ā€“ između ostalog i za Vladu i predsednika Republike (određivanje da će na obrazloženi predlog Vlade predsednik raspustiti Narodnu skupÅ”tinu i raspisati izbore i to u određenom roku). Takav dogovor predstavlja krÅ”enje ustavne odredbe prema kojoj ā€œpolitičke stranke ne mogu neposredno vrÅ”iti vlast, niti je potčiniti sebiā€œ. Slično tome, nema zakonskog osnova da se međustranačkim sporazumom predviđa formiranje ā€žKontrolnog telaā€œ, koje bi trebalo da ima ovlaŔćenja u odnosu na državne organe i nosioce javnih ovlaŔćenja.

Ceo komentar dostupan je uĀ prilogu.Ā